Dưới đây là các bài dịch của Đỗ Đình Tuân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ký song hữu Lang Xá Lê ông (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Thời loạn cùng sang tuổi xế chiều
Gặp năm đói kém khó khăn nhiều
Chưa yên tường vách bác lo trộm
Hai bữa chưa no tôi sợ nghèo
Trên cõi đời này ai chả vất
Tấm thân bé mọn đáng lo sao
Cho nên chỉ mến ông Bành Trạch
Cửa bắc nằm say ngủ gối cao

Ảnh đại diện

Quặc ngư (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Tính ta vốn thích rượu
Bực mình thức nhắm không
Kiếm con mực một hôm
Đem về nấu nướng chín
Bày biện sẵn trên mâm
Sắp mừng vui đánh chén
Con mèo nhà ai đến
Chộp vụng cá lôi đi
Nó nhảy tót lên kia
Xà nhà cao khó với
Quay nhìn ta soi mói
Ngao ngao bảo bạn bè
Cá này là củ nó!
Mặc cho tao giận giữ
Tao nhấc chén gượng say
Rõ thực: “Tao thua mày!”

Ảnh đại diện

Bệnh trung (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Khi nhàn ta ngắm cái thân đây
Hơn sáu mươi năm cũng mặt mày
Nóng lạnh thân già da thịt khác
Ốm lâu nhà vắng tính tình ngây
Gió mưa dầu dãi tâm còn chuyển
Sông nước xuôi dòng thế đã xoay
Năm tháng trôi qua như giấc mộng
Đến khi tỉnh dậy sạch làu ngay

Ảnh đại diện

Đề Trung Liệt miếu (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Toà miếu cổ cao cao
Nghìn nhà cây khói phủ
Quỷ thần khóc gương trung
Tấm gương treo rạng rỡ
Khí hoà cùng trời xanh
Đất thêm làng sinh nở
Chín suối ai sánh cùng
Hoạ chăng Địch Lương Công?

Ảnh đại diện

Văn Tống quận công phó hữu cảm (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Ai so bằng Tống quận công
Chuyến này áo mũ cũng xong chuyện rồi
Y Chu Quản Cát nghìn đời
Tuỳ Đường Hán Sở một thời qua nhanh
Nếu người xưa được tái sinh
Thì chưa biết được ai giành phần hơn?
Thói đời nóng lạnh thất thường
“Tre khô” trước miếu ai còn khom lưng?

Ảnh đại diện

Ngộ danh Nhiễm phu thê cảm tác (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Lạc bầy hồng nhạn tha phương
Gặp đôi anh chị xót thương trong lòng
Bạc đầu mới đi lấy chồng
Gặp năm đói kém lại cùng về đây
Cuộc đời như ván cờ vây
Phải đâu con rối người này riêng thôi
Trời mưa rét đứng ngậm ngùi
Các ngươi đừng trách là tôi sơ cuồng

Ảnh đại diện

Hung niên kỳ 3 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Cửa mở nửa vời mưa lạnh rơi
Tung chăn ngồi dậy dạ bồi hồi
Nghe bà hàng xóm cúng cơm mới
Chưa thấy thôn ông xách rượu mời
Non nước trông vời sao thảm đạm
Lạc bầy hồng nhạn thực bi ai
Lạ thay có kẻ cười hơn hớn
Cồn mả nào cho hắn có xơi?

Ảnh đại diện

Hung niên kỳ 2 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Mất mùa mình cấy được sao
Hết ăn dân đói kêu gào nơi nơi
Thần Nông biết việc nghìn đời
Chắc ưng nhá sống như thời hồng hoang

Ảnh đại diện

Miễn nông phu (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Gần đây ruộng cỏ mọc cao
Nông dân ra sức cuốc cào dọn quang
Ngày chín tháng chín mưa chan
Nương cao ruộng thấp mùa màng được chăng?
Trời đà có ý cưu mang
Cớ sao chuột lớn lại tàn hại dân
Ở đời có việc có thân
Dẫu rằng vất vả gian truân ngại gì

Ảnh đại diện

Ức gia nhi (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Cửa đông mưa ngớt lạnh se người
Ngâm phóng uống tràn hứng chửa vơi
Luật pháp vẫn chưa cấm trống ếch
Thuế tô còn hoãn thú say lười
Xưa nay phong hội luôn thay đổi
Vương bá công danh chỉ có thời
Bấm đốt tính đường con trảy Huế
Đèo Ngang chắc đến sớm nay rồi

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối