Dưới đây là các bài dịch của Đặng Thế Kiệt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tổ Sơn đạo trung (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Rừng phong thu lá loạn bay
Cát như mưa đổ bụi đầy chinh nhân
Cỏ khô xơ xác dặm trường
Bốn bề hiu hắt tà dương ngút ngàn
Lưỡng Hà chinh chiến tràn lan
Đường vòng hun hút muôn vàn nhớ quê
Tóc phơ bụi đỏ đi về
Trời chiều lên núi buồn tê tái buồn

Ảnh đại diện

Chu Lang mộ (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đốt sạch quân Tào trăm vạn binh
Trượng phu đủ thỏa chí bình sinh
Đồng niên bạn rể cùng Tôn Sách
Một thuở tri âm có Khổng Minh
Ngói vụn cung Ngô tàn nghiệp đế
Gai tràn mộ cổ nức hùng danh
Hai Kiều hương cốt vùi đâu mất
Mắt thấy Đồng đài đã nửa nghiêng

Ảnh đại diện

An Huy đạo trung (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Quạ kêu quác quác rộn sương mai,
Nam bắc Từ Châu rõ mặt ngày.
Ruộng tuyết một hàng xanh sắc lúa,
Núi tùng bốn phía trắng màu mây.
Mịt mù xứ sở muôn xa biệt,
Lấm láp công danh áng bụi bay.
Cùng trỏ hoa mai tin báo hiệu,
Xuân đâu đến với khách quê người.

Ảnh đại diện

Từ Châu đê thượng vọng (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Một sông nam bắc trước phân tranh
Dải đất Từ Châu vốn nổi danh
"Hí mã" đài xưa tràn cỏ mọc
"Đoạn xà" đầm lớn ngập mây giăng
Một thành người vật: kiến xăng xái
Bốn ngả thuyền xe: bèo bập bình
Trông xuống bụi hồng bay lẽo đẽo
Sớm chiều trong đó bước loanh quanh

Ảnh đại diện

Nhị Sơ cố lý (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Trên đời lắm kẻ chết vì danh
Ai kẻ quay đầu ngẫm lấy mình
Cùng lúc quan thôi, thân được trọn
Nghìn năm việc cũ, đá chưa nghiêng
Hội xuân luống có người thân họp
Ruộng tặng không dành con cháu canh
Tội nghiệp quan già Tiêu Thái Phó
Thân tàn mong một tiếng đời than

Ảnh đại diện

Từ Châu đạo trung (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Về nam mây trắng ngập Tang Can
Non nước dài xa mắt ngút ngàn
Tóc trắng lợi danh ngàn dặm ruổi
Hoàng Hà gió tuyết bến sông sang
Tánh xưa ngán nỗi hay cuồng phóng
Vui mới về già khéo dở dang
Ba tháng khổ chờ qua giá rét
Hoa mai đỉnh núi ngắm muôn vàn

Ảnh đại diện

Liễu Hạ Huệ mộ (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Sông Tứ dưới cầu Ngô Điếm qua
Danh thơm kẻ sĩ chửa phôi pha
Đạo ngay xử thế ba lần truất
Bậc thánh nên công một đức Hòa
Đối mặt Ni Sơn vinh nước tổ
Thương thân Đạo Chích hổ danh nhà
Bia tàn chữ mất vùi gai góc
Nghe tiếng nghìn năm tôi xuống xe

Ảnh đại diện

Sở Bá Vương mộ kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Bên đường bia đá đứng chênh vênh
Chết ở Ô Giang, táng Lỗ Thành
Thất thế biết tài đâu tính vụng
Uổng công đọ sức với trời xanh
Anh hùng kim cổ đều rơi lệ
Mưa gió gào kêu đến thất thanh
Vắng lặng hai mùa hương khói lạnh
Cỏ Ngu xuân đến lại tràn lan

Ảnh đại diện

Sở Bá Vương mộ kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Dời non, nhấc vạc, mệnh trời cam
Cát mỏng vùi chôn mối hận thâm
Thiên hạ đã dành về Bá Thượng
Mỹ nhân đành uổng hát trong màn
Anh hùng phiến đá còn ghi dấu
Miệng lưỡi nhà nho lắm chuyện bàn
Mảnh đất Trường Lăng tìm chẳng thấy
Xích mi hết loạn cỏ bồng lan

Ảnh đại diện

Đông A sơn lộ hành (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đông A đường núi giữa muôn trùng
Lối hẹp xuyên qua vạn gốc tùng
Sương suối mịt mù ưa ẩn báo
Mây khe nhàn nhã biếng theo rồng
Nhà nhà thói cổ dâu chăm bón
Gò đống thời xưa dấu rõ trông
Cười tớ bạc đầu còn chộn rộn
Căm căm lặn lội nẻo Sơn Đông

Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối