Dưới đây là các bài dịch của Đặng Thế Kiệt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tiềm Sơn đạo trung (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Vốn tánh ta yêu núi
Xa rồi nhớ biết bao
Tiềm Sơn đi tới chốn
Hồng Lĩnh giống làm sao
Vượn hú trời mây ráng
Hạc làm tổ tùng cao
Hẳn người trong núi đó
Có biết ta đâu nào

Ảnh đại diện

Từ Châu dạ (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đường đi tránh giặc giã
Đêm lạnh bến sông neo
Hướng nước Nam, trăng lớn
Vào Từ Châu, núi nhiều
Thành ngoài binh giáp chật
Thành nội trống đàn reo
Dương liễu bên đường héo
Đầy cành, nghe quạ kêu

Ảnh đại diện

Vinh Khải Kỳ thập tuệ xứ (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Ba vui ai cũng có
Sao biết mình ông thôi?
Nghèo sống đã không bận
Chết già chi giận đời?
Đông Sơn đồng bát ngát
Lúa mót lời ca vui
Tiếng bậc hiền còn đó
Người ta nhớ vạn đời

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 12 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Thuyền quế chèo lan sóng dập dìu
Qua qua lại lại biết bao nhiêu
Dăm ba thuyền vẽ còn ghi nhớ
Áo vải phong lưu rộn sớm chiều

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 11 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Mười chiếc thuyền rồng thẳng một hàng
Vang rền chiêng trống điếu Linh quân
Ham vui cô gái cài hoa cúc
Nhảy vọt đầu thuyền chẳng nể nang

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 10 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Điếu thước hai, bằng trúc đốm bông,
Vũ Tiền trà tỏa đượm hương nồng.
Người qua kẻ lại không thèm hỏi,
Dựa cửa thuyền đúng gái giận chồng.

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 08 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Giữa lòng sông mọc núi Kê Lung
Sóng nước mênh mang khói mịt mùng
Hẹn với nhà đông thuyền mái sẵn
Gác Thiên phi đến thắp hương cùng

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 07 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Sông dài khói sóng nước mông mênh
Dăm chiếc du thuyền lướt bóng đêm
Trăng vắng, đèn không, nhìn chẳng thấy
Tiếng tì nghe vẳng đáy sông lên

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 06 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Tiếng đùng pháo trúc khói lưu hoàng
Kinh động hàng chim vút bãi hoang
Ngóng vọng phương trời xa diệu vợi
Thương Ngô hướng bắc hẳn Hành Dương

Ảnh đại diện

Đồ trung ngẫu hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Chân núi thông cao, những dãy mồ
Ngổn ngang gò đống, thảy người xưa
Tự do tự tại, chết không biết
Hoa nở hoa tàn, xuân chẳng lo
Phục lạp cháu con uổng rượu tưới
Giàu sang thế cuộc thoảng mây đưa
Trăm năm rốt ráo đều như thế
Ngoảnh lại mênh mang áng bụi mờ

Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối