Dưới đây là các bài dịch của Đặng Đức Tô. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hạ nhật (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đặng Đức Tô

Nắng hoe gió nhẹ buổi hè vào,
Mình lão thơ ngông chén lại hào,
Vải chín, bà hàng bưng quả biếu,
Cá tươi, lão giặm nhắc nơm chào.
Nghe chim giữa lúc vừa say dậy,
Giở sách ôn câu chửa nhãng nào.
Tranh, nứa đủ vui khi tuổi tác,
Đường đời tất tả nữa ra sao?

Ảnh đại diện

Kính (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đặng Đức Tô

Trên đời mắt thật khó mà tường,
Trăm vạn thân soi một giá vàng.
Ướm hỏi trong trần ai giống tớ?
Trông chừng chỉ có bóng trong gương.


Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]