Bài thơ này đã được Phạm Duy phổ nhạc và đã có ca sĩ Thái Thanh, Lệ Thu hát rất thành công ,đề nghị Ban quản trị diễn đàn post  hai bản nhạc này lên đây thì tuyệt vời. rất mong - cám ơn