"Để anh qua ngõ
Em còn trông ra
Để em pháo đỏ
Anh còn hương hoa..."

Hương hoa ấy không hữu hình nhưng lại đủ hạnh phúc cả đời đấy. Anh vẫn còn tham lắm anh à... :))