Vâng rất hay, song đây là VHC cảm tác trước bài Hoàng Hạc Lâu chứ đâu phải dịch bài này. Chí ít cũng tương tự như "Không thể nói là Nguyễn Du đã dịch Kiều của TTTN!