Bài thơ đi vào lòng cô gái, dẫu có chồng rồi nhưng khi nghe được câu "em bỏ chồng về với tôi không" vẫn thấy cảm động và trân trọng lắm