Đào hoa am ở rừng đào biếc,
Tiên tử đào hoa dưới gốc cây.
Người tiên gieo hạt chờ hoa nở,
Lại hái hoa đem đổi rượu say,
Tỉnh rượu ngắm nhìn hoa khoe sắc,
Say khướt giăng màn dưới hoa bay,
Thiên hạ chớ cười ta điên loạn,
Ta cười thiên hạ thấu chăng này.