Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá mắc câu
Cá mắc câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết lổ nào ra
             Các bạn phân tích dùm mình bài thơ này với . mình đang rất cần ...cảm ơn các bạn nhiêu nha...:D