Đọc bài viết của mọi người quả thật em rất khâm phục. sự hiểu biết của các anh chị về thơ đường rất sâu.            Em cũng đang dược tiếp cận thơ đường qua chương trình hán nôm, nhưng gặp rất nhiều khó khăn về phần nghệ thuật đối.bài đăng cao của đỗ phủ là bài được nhận định là bài đối chỉnh.anh chị nào có thể giúp em phân tích kĩ về nghệ thuật đối trong bài thơ nay được không ạ. e cám ơn nhiều lắm.