Trong tù không rượu cũng không hoa
Đối với cảnh đêm đẹp này biết làm thế nào
Người hướng ra trước cửa sổ ngắm trăng sáng
Trăng từ khe hở của cửa sổ ngắm nhà thơ