Khi các dịch giả dịch bài này bác cười bác bảo các chú dịch rất sát rồi nhưng chưa hiểu hết nỗi lòng của bác gửi gắm vào bài thơ. Nên bác dịch lại