nếu ai từng yêu thi sẽ hiểu được những gi ma puskin noi đó có lẻ là những gì mà con người dành chọn cho nhau khi yêu nhau chac ko nói ai cũng hiểu cứ như giắc mơ mà khi thức tĩnh con người vẵn ko hối tiết. đừng buồn khi mất tình yêu vì ta đã yêu hết lòng bạn nhé