Bạn Vanachi đã gõ sai: Câu thứ 6 phải là "Thụ cao chi nhuận điểu tranh ngôn" - "chim tranh đua nhau hót" - quả là khó dịch!