Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bồ tát man (Mẫu đơn hàm lộ trân châu khoả) (Trương Tiên): bồ tát man

菩萨蛮

忆郎还上层楼曲。
楼前芳草年年绿。
绿似去时袍。
回头风袖飘。
郎袍应已旧。
颜色非长久。
惜恐镜中春。
不如花草新

Ảnh đại diện

Bồ tát man (Mẫu đơn hàm lộ trân châu khoả) (Trương Tiên): đệ mạn phép xin đc hỏi

cũng là thơ của Thi Sĩ Trương Tiên vì sao có đến 2 bài "bồ tát man " vậy thưa huynh

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: