Nếu em Là mùa thu
Thì anh xin làm lá rụng bên thềm.
Nếu em là mùa đông
Thì anh xin làm bông tuyết rơi trên đường.
Nếu em là mùa hạ
Thì anh xin làm tia nắng chiếu xuống vường.
Nếu em là mùa xuân
Thì anh xin làm bông hoa tõa hương tô điễm.

Tôi không cần giàu sang, không cần danh vọng
Tôi chỉ cần có em,thế là đủ với tôi
Và kiếp sau cung vậy.....................