như Hoài Thanh đấ nhận xét"Tế Hanh tinh lắm''Thât vây thơ ông tinh tế khiến người đọc như chìm vào những tiếng thơ.thơ ông như đưa cả thế hệ trẻ trở về cội nguồn về quê hương-nơi mà chúng ta dù là người sắt đá đên dâu cũng sẽ thật mềm yếu.bởi con tim ta không khỏi nghẹn ngào với Quê Hương


Dau_sot_cachua_tt