Theo mình thì đây là thơ Hàn, mình đọc lâu rồi nên ko nhớ tài liệu nào. Với một người đã được coi là "thần thi" như Hàn thì việc ngôn từ, hồn thơ...có thể thay đổi cho vần điệu, phù hợp cảm xúc...thần thi mà ^^ chẳng lẽ lại chỉ giới hạn ngô ngữ vùng, và hồn thơ  đương nhiên là khác biệt. "kìa ai gánh tuyết đi trên máu" VN làm gì có tuyết...^^