Thường xuyên tìm đọc nhưng tp mới của NPV,
ko biết nói j hơn, ngoài 2 từ CẢm Ơn.
Chờ!