Đọc bài thơ và thưởng thức nó những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái đã được nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc tôi có cảm giác như đang quay lại quảng thời gian TY của tôi và anh đang gắn bó với nhau, tưởng đã vượt qua được thác ghềnh cản trở để đến với nhau, thế nhưng mà...