Mẫu đơn sân trước tươi mươn mướt
Thiếu nữ hái đem qua sân trước
Cười nụ hỏi người tình
“Hoa xinh hay thiếp xinh?”
Anh chàng ra vẻ tức
Cứ nói hoa đẹp nhất
Người đẹp cố nhịn cười
Xé nát hoa ném người.


Bản dịch trong Anh hùng xạ điêu.