Một bài thơ rất hay . Vần điệu hợp lý và có ý nghĩa .
" Một năm thử thách ngỡ bao nhiêu
 Nếu ta yêu thiệt chẳng là nhiều
 yêu nữa cố gắng yêu thêm nữa
 Một năm hay nữa anh cũng chiều

 Bởi vì anh biết mình đang yêu
 em cũng đang yêu ốm yếu nhiều
 Yêu quá nên vậy em cố gắng
 Ăn nhiều ngũ kỹ sức mà yêu "

Đây là bài thơ mình làm khi bạn gái không còn tin tưởng mình và bắt phải có một năm thử thách tình cảm của mình . Nhưng giờ thì chúng mình đã chia tay . Mình rất buồn .