Xếp theo:

Trang trong tổng số 12 trang (118 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Nam hỉ vũ

Trung Quốc » Nguyên » Trí Tử Nguyên
1 trả lời, 264 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/10/2018 00:26

An Nam quan kỳ

Trung Quốc » Nguyên » Lý Tư Diễn
1 trả lời, 258 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/10/2018 23:04

An Nam sứ biệt bạn Tống Quan thi

Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
1 trả lời, 394 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/11/2018 23:51

An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi

Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
1 trả lời, 269 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/11/2018 23:26

Bắc sứ ứng tỉnh đường tịch thượng phú thi

Việt Nam » Trần » Nguyễn Cố Phu
1 trả lời, 1359 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/09/2008 11:08

Canh Tham nghị Hứa công vịnh Đông Sơn Phiêu Nhiên lâu thi

Việt Nam » Trần » Lại Ích Quy
2 trả lời, 161 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/11/2018 14:47

Du Lịch giang kiều thi

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Tăng Uyên Tử
1 trả lời, 159 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/10/2018 20:34

Dụng Tái Đạo vận vãn du Lang Trung hồ

Việt Nam » Trần » Lê Tắc
1 trả lời, 163 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/11/2018 16:07

Đại Biệt sơn vịnh Vũ bách

Việt Nam » Trần » Lê Tắc
1 trả lời, 172 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/11/2018 16:15

Đại Minh điện thị yến

Việt Nam » Trần » Trần Ích Tắc
1 trả lời, 237 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/11/2018 16:08

Trang trong tổng số 12 trang (118 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: