Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ai giang đầu

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
13 trả lời, 14538 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 12:05

Chiến thành nam

23.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
3 trả lời, 6805 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/03/2005 17:47

Lũng Tây hành kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Trần Đào
17 trả lời, 5735 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 11:36

Mại thán ông

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
4 trả lời, 3754 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/09/2007 15:22

Mộng thiên

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Hạ
4 trả lời, 2576 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/07/2005 10:46

Oán từ kỳ 2

Trung Quốc » Thịnh Đường » Thôi Quốc Phụ
10 trả lời, 1380 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/05/2006 17:52

Phỏng Đới Thiên sơn đạo sĩ bất ngộ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
10 trả lời, 2915 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/02/2008 15:10

Quá cố nhân trang

Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
13 trả lời, 5666 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 10:13

Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương

Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Dũ
13 trả lời, 3869 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2005 23:09

Tặng Vệ bát xử sĩ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
13 trả lời, 3969 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/10/2005 18:28

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: