Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (66 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bão Phúc nham

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
3 trả lời, 1122 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2011 04:25

Bình Hà tiểu bạc

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 936 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/11/2011 18:32

Chí Đại Than độ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 897 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/11/2011 00:03

Chí Linh đông nhật

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 991 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/11/2011 19:00

Chức Nữ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 1573 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/11/2011 17:56

Cùng thanh

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 1122 lượt xem, 2 người thích
Do Hà Như gửi ngày 24/04/2010 04:50

Đăng Yên Tử sơn tự

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
3 trả lời, 859 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/04/2016 16:24

Đề Chiền tân đình

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
6 trả lời, 1073 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/11/2011 05:08

Đề Phong Công tự

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
3 trả lời, 696 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/04/2016 15:10

Đề Phượng Hoàng sơn

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
3 trả lời, 1005 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/04/2016 09:55

Trang trong tổng số 7 trang (66 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: