Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bùi Chí Vinh

94.56
1954-?, Việt Nam » Hiện đại
193 bài thơ, 29270 lượt xem, 7 người thích
Do Oanh gửi ngày 17/07/2006 16:33

Bùi Giáng

1043.76
1926-1998, Việt Nam » Hiện đại
581 bài thơ, 4 bài dịch, 224978 lượt xem, 53 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/08/2005 00:32

Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan (Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai)

694.62
1920-1989, Việt Nam » Hiện đại
549 bài thơ, 7 bài dịch, 169860 lượt xem, 81 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:23

Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí (Hàn Mạc Tử)

2824.10
1912-1940, Việt Nam » Hiện đại
206 bài thơ, 411053 lượt xem, 144 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2004 00:57

Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

1344.27
1918-1966, Việt Nam » Hiện đại
244 bài thơ, 4 bài dịch, 384475 lượt xem, 106 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 22:13

Quách Tấn

84.00
1910-1992, Việt Nam » Hiện đại
196 bài thơ, 130 bài dịch, 28403 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2007 08:58

Yến Lan - Lâm Thanh Lang (Xuân Khai)

134.23
1916-1998, Việt Nam » Hiện đại
386 bài thơ, 28 bài dịch, 23292 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/05/2006 07:28

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Trường Tử Ka