01/10/2022 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu gần ngàn năm thắng tình xa

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lan Linh vào 08/06/2018 18:33

 

Người ta như hổ dữ
Ở ngoài trái tim nàng
Tôi là trái tim nàng
Nhưng lại nơi xa xôi
Núi cách núi làm đôi
Nên tình tôi lơ là
Sông bên lở bên bồi
Nên tình em đã xa
Tôi không thể thứ tha
Nhưng một lời thú nhận
Tình yêu người ở gần
Ngàn năm thắng tình xa.
Ngày 07-01-2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Tình yêu gần ngàn năm thắng tình xa