23/07/2021 23:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu
Tình yêu

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 09/01/2007 09:39

 

Bản dịch của (Không rõ)

Ta đem chôn tình yêu
Rồi trồng lên bia mộ
-Lạy Chúa thế là xong
Hai đứa cùng nói khẽ

Nhưng tình yêu vùng dậy
Trách móc nhìn chúng ta
Hai người nói gì vậy
Ta dang sống đây mà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Tình yêu