09/12/2022 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo
시조

Tác giả: Yi Cho-nyon - 이조년

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2020 20:57

 

Nguyên tác

이화(梨花)에 월백(月白)하고 은한(銀漢)이 삼경(三更)인 제
일지춘심(一枝春心)을 자규(子規)ㅣ야 알랴마난
다정(多情)도 병(病)인 양(樣)하여 잠 못 들어 하노라.

Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Hoa lê ngời trăng sáng
ngân hà đêm, canh ba
Chim đỗ quyên ca hót
xuân về trên cành hoa
Đa tình cũng là bệnh
trằn trọc ngủ chẳng thành!
Đa tình cũng là bệnh: Hình ảnh kẻ “đa tình” đến mức không thể ngủ thực chất ngụ ý cho việc tâm trí tác giả mang nhiều suy tư, lo lắng về vận nước.

Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yi Cho-nyon » Sijo