26/05/2022 16:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ Giao Châu tác
使交州作

Tác giả: Trần Phu - 陳孚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2018 08:33

 

Nguyên tác

老母越南垂白髮,
病妻燕北待黃昏。
蠻煙瘴雨交州客,
三處相思一夢魂。

Phiên âm

Lão mẫu Việt nam thuỳ bạch phát,
Bệnh thê Yên bắc đãi hoàng hôn.
Man yên chướng vũ Giao Châu khách,
Tam xứ tương tư nhất mộng hồn.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Mẹ già Nam Việt phơ đầu bạc,
Vợ ốm Bắc Yên đợi bóng tà.
Mưa chướng mây mù, Giao Chỉ khách,
Mộng hồn chung một, xứ chia ba.
Bài thơ này làm trong thời gian tác giả sang sứ nước ta dưới thời vua Trần Nhân Tông, được chép trong An Nam chí lược. Tiêu đề do ở đây tạm đặt.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phu » Sứ Giao Châu tác