09/12/2022 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo 2
시조 2

Tác giả: Woo Thaec - 우탁

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2020 20:23

 

Nguyên tác

한 손에 막대 잡고 또 한 손에 가시 쥐고
늙는 길 가시로 막고 오는 백발 막대로 치려터니,
백발이 제 먼저 알고 지름길로 오더라.

Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Trên một tay, tôi cầm chiếc gậy
còn tay kia, một nhánh cây gai
Gai nhọn ngăn tuổi già đang đến
gậy dài, dùng đuổi hết tóc sương
Nhưng tóc bạc dường như biết trước
lẩn trốn rồi chẳng sợi nào vuơng!
Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Woo Thaec » Sijo 2