Bầu chọn của haibara96:
1. Qua đèo Ngang (Bà huyện Thanh Quan)

Ý kiến cá nhân:
Bài rất hay, chặt chẽ, và dạt dào cảm xúc^^
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Admin với lý do: Không phải thơ Đường)