Xin gửi một bản dịch để mọi người tham khảo
    XINH ĐẸP, NÀNG DẠO BƯỚC
Nàng bước xinh đẹp như đêm
Vùng quang mây tạnh ánh thêm sao trời;
Tinh túy u, minh nơi nơi
Hiển lộ cùng vẻ rạng ngời, mắt ai:
Màn đêm nhẹ giữa trần ai
Thiên đường rực rỡ chẳng tài sánh ngang.

Bóng, sáng thêm bớt vài làn,
Cũng làm phai nhạt suối ngàn không tên
Dạt dào làn tóc cuộn lên,
Thoáng qua ánh chiếu soi trên mặt người;
Ẩn sâu vào giữa xa khơi
Suy tư ngọt diệu từ nơi khiết lành.

Gò má, làn mi mơn xanh,
Mềm…