Đợi Xuân về
Em ơi cuộc sống cũng an nhàn
Đón đợi Xuân về gió đã lan
Ngày mới hoa vờn vương nguyệt qué
Đêm khuya liễu rũ quyện non ngàn
Một thời say đắm tình càng đượm
Bấy tháng miệt mài nghĩa đã đan
Lòng lại nhủ lòng lưu mộng thắm
Chân trời mở rộng đẹp muôn vàn.