Trăng rằm là kỉ niệm
Tặng H.Y

* - * - *

Rằm nay lại nhớ rằm xưa cũ
Trăng sáng vằng vặc, tháng cuối thu
Đôi ta bên nhau, bờ đê vắng
Sương ướt hai vai, gió vi vu.

Dòng sông lạnh lẽo, bạc ánh trăng
Anh và em chẳng nói chẳng rằng
Ngắm trăng tan dần cùng nhịp sóng
Đôi ta hiểu nhau quá rồi chăng ?

Thế là đủ biết – mình chia tay
Dù rằng hai đứa thấy vị cay
Cùng đang dâng tràn lên tới mắt
Nhưng cố nén lại – chẳng ai hay.

Cứ thế thời gian trôi thẫn thờ
Trăng khuya càng sáng chẳn…