Thương yêu!!

Ví như rằng con đường này xa lắm
Cũng chẳng bằng một góc của tình cha
Những dòng sông,bao la biẻn cả..
Cũng chẳng bằng tình mẹ bên ta

Cuộc sống là những nhành hoa non
Rất bé bỏng như lòng con bên mẹ
Tình cảm vẫn dạt dào khe khẽ
Vẫn tuân trào cuộc sống bên cha

Gia đình là những gì thân thuộc
Cuộc sống là tình cảm của cha
Thời gian không xoá nhoà tất cả
Chỉ đẻ ta cảm nhận được tình cha

tình mẹ vẫn như bài ca theo gió
Giấc mộng đầu mẹ gửi gắm cho con
Giấc mộng đầ…