Vắt tay trán
khép nụ cười
lơ ngơ bước vấp cuộc đời
tê chân (Châu Đăng Khoa)

Viểng lên gió
dải đồng ngân
Tạ từ ngộ nhận
lần thần hố trâu
Xốc mình lạc đạo đâu đâu
Một vòng xoay mặn miếng trầu
thảnh thơi

Tàng ngang dẫm nát cuộc chơi
Như là giấc ngủ giữa thời đỉnh cao

Ta từ bỏ mọi thù lao
Về hư vô vẫy đón chào thần thơ (Thương con)