Bầu chọn của Celano:
1. Tống biệt hành (Thâm Tâm)

Ý kiến cá nhân:
mình không giỏi về văn thơ lắm, chỉ thấy 2 câu đầu của bài thơ hay : Đưa người ta không đưa qua sông...Sao có tiếng sóng ở trong lòng. Gợi cho mình cảm giác tiếc nuối, lưu luyến mà không nói nên lời của nhân vật trong thơ.
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu…