LỜI MỞ ĐẦU

Tôi có một người bạn - người em gái, chúng tôi gặp nhau lần đầu thật tình cờ. Rồi vì tâm đắc, chúng tôi trở thành đôi bạn tri kỷ tri âm. Xin mở đầu chuyên mục này bằng một câu chuyện để bạn làm quen với NGƯỜI BẠN CỦA TÔI

GIÓ VÀ SÓNG
                                                                   (Truyện ngắn của Thu Diệu)

 Đêm Cao Nguyên đậm đặc. Đậm đặc mà sóng sánh như ly cà phê Ban Mê, tưởng có thể múc ra từng thìa nhỏ. Vinh nằm trong màn đêm ấy chong chong đôi mắt suy…