Bầu chọn của *-Bin--Net-*:
1. Gặp một em bé lượm củi (Victor Hugo)

Ý kiến cá nhân:
hey lém doá
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản gia với lý do: không phải thơ Đường)