Sa mạc hoang vu

Cám tạ bạn bè ghé lại đây
Buồn vui chia sẻ chốn hoang này
Chơ vơ Cát trắng cùng sa mạc
Lưu bút đôi dòng mong lắm thay!

Chào tất cả các bạn, Cát trắng mong được sẻ chia. Chân thành cám ơn!