Trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, có một bài thơ khá nổi tiếng và được nhiều người biết đến, đó là bài "Bài ca cách mạng" của tác giả  Đặng Chánh Kỷ (1890-1931), trong đó có 4 câu được rất nhiều người biết đến là:
"Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước,
Nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên.
Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên,
Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi".
Lúc đầu cứ tưởng bài thơ chỉ có 4 câu, sau được biết đó là một bài thơ khá dài, không biết có ai biết đầy đủ bài thơ này không cho em xin …