Thưởng trà
Trà thơm còn đẫm hương sen non
Mời khách tri âm thưởng vị ngon
Cùng kẻ lãng du say tiếng nhạc
Ngắm hoa vờn liễu dưới trăng tròn
Đấu cờ
Hai quân đen trắng trên bàn cờ
Thành bại cuộc đời chớ vội ngơ
Mỗi nước buông ra không thể rút
Thực hư ẩn hiện khó lòng ngờ