Xuân Diệu đã cho ra đời những tập thơ tình xuất sắc đã vào khoảng 70 năm rồi nhưng như ông nói''thơ không có cũ và mới ,chỉ có hay và không hay''.Các bạn nghĩ sao,Ai yêu thích thơ tình ,và thơ Xuân Diệu mong được chia sẻ!