Toán học và thơ ca tưởng như 2 mặt "đối lập" trong cuộc sống nhưng đối với mình nó lại không hẳn như vậy.Có thế Toán luyện cho ta chất thép còn thơ ca mang tới cho ta chất tình trong cuộc sống.Nhưng có lẽ là 1 người tham lam nên mình luôn muốn có cả hai thứ đó.Cho nên mình lập ra topic này với mong muốn thử dung hoà hai thứ tạm gọi là 2 "thái cực" đó xem sao.Cóthểsứcsáng tạo của nghệ thuật trong đó không lớn nhưng dù sao thì mình thấy cũng phần nào thể hiện được những suy nghĩ của mình.Không biế…