SÓNG

Em ôm con sóng vào lòng
Sóng tan ra hết chạy vòng xung quanh
Chiêu nay tắm biển vắng anh
Ngập ngừng chìm xuống nước xanh một mình
Biển ơi sao lại vô tình
Để con sóng cứ rập rình đuổi nhau
Sóng tung bọt nước trắng phau
Vừa đùa vừa dỡn vò nhàu con tim
Phao ơi!Hãy nổi đừng chìm
Cho em giây phút lặng im trở về