Chào mọi người, Trên con đường đi tìm bài thơ yêu thích mình đã lạc vào thư viện này. rất vui vì phát hiện ra thư viện. Hy vọng mình sẽ được tiếp thu nhiều kiến thức mới. Chúc mọi người vui vẻ!