Bầu chọn của Lý Bạch:
1. Hiệp khách hành (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
Kim Dung tiên sinh đã lấy bài thơ \"hiệp khách hành \" làm 1 bộ võ học trong tiểu thuyết võ hiệp cùng tên
(Bài viết được gửi tự động)