Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ của vua Lê Thánh Tông

Giới thiệu thêm bài thơ nữa của lê Thánh Tông.

VỊNH NÚI CHIẾC ĐŨA NGOÀI CỬA THẦN PHÙ

Cắm cõi Nam Minh nẻo thủa xưa
Đời Nghiêu nước cả ngập hay chưa
    Nguồn tuôn xuống tanh tao sạch
    Triều dẫy lên mặn ngọt ưa
    Xóc xương kình tăm chẳng động,
    Dò rốn bể sóng khôn lừa.
Trời dành còn để An Nam mượn.
Vạch chước bình Ngô mãi mới vừa.
( Bài thơ này văn thể theo Đường luật, nhưng lại có chen vào những câu lục, đặc điểm của thơ Đường luật vào thời Trần, Lê )
Ảnh đại diện

Ca dao tục ngữ

Tiếp theo chủ đề Thuy nguyen đã viết:
Chủ đề thân phận người phụ nữ
- Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
- Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt người phàm rửa chân.
- Thân em như con cá rô thia
Ra sông mắc lưới vào đìa mắc câu.
- Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen
Không tin bóc vỏ mà xem
Ăn rồi mới biết là em ngọt bùi !
- Thân em làm lẽ chẳng hề ...
Có như chính thất mà lê giữa giường
Tối tối chị giữ mất buồng
Ch…
Ảnh đại diện

Ca dao tục ngữ

Chủ đề : Di tích - Lịch Sử
- Thà ăn rau má, rau lang
Hơn theo Bá Cừ thác oan uổng đời.
( Năm 1925, Lê Bá Cừ từ Huế vào Quảng Nam mộ phu đưa vào Nam Bộ làm đồn điền đồn điên cao su)
- Bình Lục có núi Con Rùa
Trông sang Ðạm thủy có chùa Ngọc Thanh.
- Hòn Sương không thấp không cao,
Đã từng là chốn anh hào lập thân.
Kìa ai áo vải cứu dân,
Kìa ai ba thước gươm trần chống Tây ?
Chuyện đời thành bại, rủi may,
Hòn Sương cây trải, đá xây bao sờn.
( Hòn sương: Tục danh của núi Trung …

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):